01 | ZZP Pensioen? Gewoon doen!

ZZP Pensioen? Bestaat dat? Deze vraag lijkt niet onterecht gesteld, gezien het groot aantal ZZP’ers dat nauwelijks tot niets heeft geregeld als het om het inkomen tijdens pensionering gaat. Ik neem u mee in de wereld van het non-existente ZZP pensioen.

Waarom (g)een ZZP pensioen?

Nog nooit is het aantal ZZP’ers dat zelf iets heeft geregeld ‘voor later’ zo laag geweest als in 2014, zo laat de ZZP-Monitor van GfK zien. Iets meer dan de helft van alle ZZP’ers heeft iets geregeld voor zijn pensioen. En dat terwijl Nederland volgens het CBS in 2014 meer dan 800.000 zelfstandigen zonder personeel telde.

Ontoereikend voor zelfstandigen

Nog meer cijfers en feiten. Onderzoekers Marike Knoef, Kees Goudswaard, Jim Been en Koen Caminada van de Universiteit Leiden laten zien dat dertig procent van de huishoudens na pensionering een inkomen van minder dan zeventig procent van het huidige inkomen heeft en daarmee een ontoereikend pensioen. Het gaat bij deze groep vooral om zelfstandigen (en gescheiden mannen en vrouwen).

Een andere constatering van de onderzoekers is dat twintig procent van de mensen tekort komt op de minimale consumptiebehoefte die zij zelf denken te hebben bij pensionering. Bovendien, zo stellen de onderzoekers vast, zullen huishoudens met hoge inkomens veel moeite krijgen om hun levens-standaard te handhaven na pensionering.

Speciaal pensioen voor zzp’ers

Ondanks het feit dat banken en verzekeraars mogelijkheden bieden om pensioen voor ZZP’ers op te bouwen, geeft bijna een kwart van alle ZZP’ers aan op korte termijn niets te gaan regelen. Jammer, want het pensioen voor zelfstandigen dat zij bieden, kent aardig wat voordelen. Hun spaarregelingen lijken op een lijfrente; ze kenmerken zich door lage kosten, flexibele inleg en de mogelijkheid om ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid geld op te kunnen nemen.

Jammer. Eigenlijk is dat natuurlijk het verkeerde woord. Want ik weet net als u – daar hoef je echt geen pensioenprofessional voor te zijn – dat het echt niet gaat lukken om in een paar jaar een vermogen op te bouwen waar je van je 65e of 67e tot je pak ‘m beet je 85e van kan leven. Ik vind dat elke (ook jonge) ZZP’er dat moet weten!

Kan ik je helpen met een reële berekening ‘voor later’?
Bel of mail me, dan vertel ik je alles over een goed ZZP pensioen!

Publicatiedatum: 17 juni 2015

01 | ZZP Pensioen? Gewoon doen!
Pensioenmap