Waardeoverdracht en werkgever

Waardeoverdracht en werkgever: werknemers hebben wettelijk recht op waardeoverdracht van oude pensioenrechten. Werkgevers lopen het risico op bijbetaling.

Waardeoverdrachten kunnen twee kanten op:

  • uitgaand: een werknemer heeft een andere werkgever gevonden en wil de waarde van het bij u opgebouwde pensioen meenemen.
  • inkomend: u heeft een werknemer in dienst genomen en, deze wil graag de waarde van het elders reeds opgebouwde pensioen meenemen naar uw pensioenuitvoerder en pensioenregeling.

Waardeoverdracht en werkgever: uitkering, kapitaal- en premieovereenkomsten

Waardeoverdrachtproblematiek speelt niet indien u een zuivere beschikbare premieregeling (premieovereenkomst) heeft toegezegd, omdat er dan geen sprake is van mogelijke aanvullende betalingen door u als werkgever. Uitsluitend bij middelloon, eindloon en hybride regelingen (kapitaalovereenkomsten) spelen mogelijke financiële gevolgen bij waardeoverdracht.

Waardeoverdracht en werkgever: uitgaande waardeoverdracht

Wat heeft u nog te maken met een werknemer die uit dienst is? Wanneer de werknemer een nieuwe dienstbetrekking aanvaardt waarbij hij wederom een pensioenovereenkomst krijgt, dan kan de werknemer een beroep doen op het wettelijk recht op waardeoverdracht. In dat geval kunt u als oude werkgever nogmaals een aanvullende koopsom verschuldigd zijn, aangezien de overdrachtswaarde volgens een wettelijk standaardtarief wordt vastgesteld (zie onder). Ook kan het zijn dat u een bedrag gerestitueerd krijgt van uw pensioenuitvoerder.

Voor de bepaling van de overdrachtswaarde zijn wettelijke regels vastgesteld ten aanzien van de te hanteren grondslagen. Dit betekent dat de waarde volgens een bepaald tarief wordt vastgesteld, ongeacht het tarief dat uw verzekeraar of pensioenfonds hanteert. Dit kan ertoe leiden dat de opgebouwde waarde in de polis lager of hoger is dan de vereiste overdrachtswaarde. Het verschil komt ten laste respectievelijk ten gunste van u als de oude werkgever.

uitgaande waardeoverdracht

Het gevolg van een uitgaande waardeoverdracht kan onvoorzien positief of negatief uitpakken voor u als werkgever.

De financiële belangen voor u kunnen groot zijn, laat u dus goed informeren.

Waardeoverdracht en werkgever: inkomende waardeoverdracht

Uw nieuwe werknemer heeft ook een wettelijk recht op waardoverdracht. Voor deze werknemer dient in beginsel hetzelfde pensioen te worden ingekocht als het pensioen dat is overgedragen. Met het pensioen bedoelen wij nu de jaarlijkse bruto uitkering. De waarde die uw verzekeraar of het fonds hiervoor vraagt, hoeft echter niet overeen te komen met de binnengekomen koopsom.

Dit wordt opnieuw veroorzaakt door het tariefverschil tussen de wettelijk bepaalde overdrachtswaarde en de koopsom bij uw verzekeraar (bijvoorbeeld door kosten- en winstopslagen, verschil in rekenrente). U bent als werkgever verplicht dit verschil af te financieren door middel van een aanvullende koopsom, wanneer er sprake is van een tekort. Is er sprake van een overschot, dan komt dit ten goede aan de werknemer, die hiervoor extra pensioenaanspraken dient aan te kopen in de nieuwe regeling. In de praktijk worden voor de volledige binnengekomen koopsom, pensioenaanspraken ingekocht. In het gunstigste geval hoeft u dus niets bij te dragen.

Bent u een ‘kleine’ werkgever en is de koopsom die u moet betalen meer dan € 15.000,–? Dan hoeft u wellicht niet mee te werken aan de overdracht.

Wilt u weten of, en hoe groot het waardeoverdrachtrisico is? Bent u van plan een nieuwe werknemer aan te nemen? Voorkom verassingen en laat ons u adviseren!
inkomende waardeoverdracht

Sneltramhalte RandstadRail bij Prinses Beatrixlaan

De Nederlandse Pensioen Associatie maakt pensioen begrijpelijk, aantrekkelijk en betrouwbaar, nu én in de toekomst.

De Nederlandse Pensioen Associatie:

  • is lid van de Vereniging Samenwerkende Pensioen Adviseurs (SPA)
  • is lid van Branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs (Adfiz)
  • beschikt over Wft-vergunning & is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • is lid van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) o.b.v. bindend advies
  • is aangesloten bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar: Markel
  • We delen graag onze pensioenexpertise: Bel, of mail ons.

Vredespaleis, Den Haag

Foto’s: Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Den Haag Marketing

Parlementaire gebouwen en Mauritshuis bij hofvijver © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth
Beatrixkwartier © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth
Vredespaleis © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth