AFM

Het onderwerp leidt al een aantal maanden tot discussie, maar volgens de AFM valt advies over een Algemeen Pensioenfonds (APF) gewoon onder de Wft en gelden de bekende adviesregels. De AFM vindt dat daarnaast ook de vakbekwaamheidseisen voor pensioenadviseurs onverkort van toepassing zouden moeten zijn, maar daarvoor is mogelijk wel reparatiewetgeving nodig. Het ministerie van Financiën zoekt dat op dit moment uit.

Pensioenexpert Patty Kuijper, ASR-directeur Fleur Rieter en pensioenadvocaat Theo Gommer verwoordden op amweb al hun visie. “Aan de advisering over een APF-regeling worden geen eisen gesteld, omdat dat niet onder de Wft valt en dat is, op zijn zachtst gezegd, vreemd te noemen. Dat is een hiaat van jewelste”, schreef Rieter bijvoorbeeld.

Verzekeringselement
In de Wft staat nadrukkelijk dat voor advisering over pensioenverzekeringen een vergunning vereist is. Anneke van Es, senior toezichthouder bij de AFM, legt uit dat financieel adviseurs die adviseren over aansluiting bij een APF wel degelijk óók aan de eisen van de Wft moeten voldoen. “De crux zit ‘m in het feit dat het gaat om advisering over uitvoeringsovereenkomsten met een verzekeringselement, bijvoorbeeld dekking bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en langleven”, aldus Van Es.

Vakbekwaamheid
Toch is daarmee niet alles duidelijk. Want de vakbekwaamheidseisen voor pensioenadviseurs uit de Wft en het Bgfo zijn volgens de letter van de wet weer niet van toepassing op pensioenadviseurs als zij adviseren over pensioenregelingen die bij een algemeen pensioenfonds (APF) of een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds worden ondergebracht. Het Bgfo rept alleen van verzekeraars en PPI’s. Van Es: “De APF komt daar niet in voor. Wij zijn als AFM echter van mening dat het gelijk moet zijn. Ook advies over een APF moet onder de deskundigheidsmodule Pensioen vallen. Mogelijk hebben we hier te maken met een gat in de wet dat gerepareerd moet worden. Het ministerie kijkt daar momenteel naar.”

Van Es kan niet zeggen hoe lang dat gaat duren maar acht het niet waarschijnlijk dat partijen zonder de juiste deskundigheid zich nu op het APF gaan richten. “Wij hebben daar geen signalen over gekregen.”

Bron: AMWeb