• 05 | Premieverhogingen bij middelloonregelingen

Premie van pensioenregeling schiet omhoog

De pensioenregeling van zo’n enkele duizenden werkgevers schiet binnen nu en een aantal jaar flink omhoog. In sommige gevallen moeten werkgevers het dubbele gaan betalen van wat ze gewend waren. Val je binnen deze categorie? En waarom rijzen de kosten de pan uit? Ik geef tekst en uitleg over het hoe en waarom van de premieverhoging van de pensioenregeling.

Pensioenregeling met eind- of middelloon

Je wilt natuurlijk weten of je als werkgever meer moet gaan betalen? Logisch, want premiestijgingen betekent meer uitgaven. Ergo, een ongunstigere balans. Welnu de premiestijging wordt verwacht voor werkgevers die een pensioenregeling met eind- of middelloon hebben afgesloten bij een verzekeraar. Dat zijn, zo rekende De Financiële Telegraaf voor, ruim 14.000 werkgevers met in totaal meer dan 440.000 medewerkers.

Daling rente, stijging kosten

Waarom zo’n forse verhoging? Welnu, als werkgever weet u vast wel dat een pensioenregeling voor een aantal jaar (meestal vijf jaar) wordt vastgelegd. Veel pensioencontracten zijn afgesloten toen de rekenrente rond de 3% lag. Zoals u ook weet, is de marktrente de afgelopen jaren flink gedaald, naar zo’n 0,8%. Deze lage rentestand moet ergens gecompenseerd worden en dat gaat het makkelijkst door verhoging van de premie van een collectief afgesloten pensioenregeling.

40 tot 100% premieverhoging

Waarom zijn die premies niet jaarlijks bijgesteld? Een logische vraag, maar… Verzekeraars mogen niet – zoals de pensioenfondsen – lopende de pensioenregeling de premie verhogen of bijvoorbeeld afstempelen (de aanspraken verlagen). Zij moeten hiermee wachten tot het contract afloopt en wordt vervangen. En dat gaat de komende jaren gebeuren. De eerste contracten die zijn gesloten bij de hoge rekenrente lopen binnenkort af. Naar verwachting zullen dit jaar zo’n 3000 bedrijven een nieuw pensioencontract moeten gaan afsluiten. Zij krijgen een premieverhoging van minimaal 40% voor hun kiezen. En er zijn al gevallen bekend dat de nieuwe premie het dubbele van de oude zal zijn…

Verlies van verzekeraars compenseren

Er is nog een andere reden om de premie bij het afsluiten van een nieuwe pensioenregeling fors te verhogen. We leven langer, dus de verzekeraars moeten ook meer jaren dan verwacht gaan uitkeren. Ook dit ‘verlies’ zal de komende tijd voor de verzekeraars worden gecompenseerd met de premieverhoging.
En dan nog een laatste reden die meespeelt: pensioenverzekeraars moeten de hoogte van het pensioen garanderen. Bij elkaar opgeteld leidt dit niet tot zomaar een verhoging, maar een fikse verhoging van de pensioenregeling.

Waar een probleem is, is een oplossing. In mijn blog ‘Oplossing voor premieverhoging bij eind- en middelloonregeling’ geef ik je handreikingen.

Pensioenregeling met eind- of middelloon?

Ben je een werkgever die een pensioenregeling met eind- of middelloon heeft afgesloten bij een verzekeraar? Dan is dit geen fijn bericht. Als je wilt dat ik samen met jou (en/of de ondernemingsraad) kom sparren over de mogelijkheden de pijn te verzachten.

Contact

Wilt je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met De Nederlandse Pensioen Associatie. Maak hieronder gebruik van het online contactformulier, mail naar info@dnlpa.nl of bel naar +31 (0)  85 06 53 045 . Uiteraard bent u ook welkom op onze locatie. Wij zijn je graag van dienst.