• 06 | Voorkom premieverhoging bij middelloonregeling

06 | Hoe premieverhoging bij middelloonregeling te voorkomen

De middelloonregeling gaat bij het afsluiten van een nieuw contract met de verzekeraar flink omhoog. Voor de meeste werkgevers stijgt deze met ten minste 40%, sommigen gaan het dubbele betalen. Er zijn mogelijkheden om deze exorbitante premiestijging te voorkomen. Lees verder voor het antwoord op de vraag hoe premieverhoging bij middelloonregeling te voorkomen.

Middelloonregeling krijgt hogere premie

De premieverhoging van de middelloonregeling komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat heeft alles te maken met de verliezen die de verzekeraars lijden. De renteval, onze toegenomen levensverwachting en de gegarandeerde uitkering maken dat verzekeraars de premie wel ‘moeten’ verhogen. Meer over de premieverhoging van de pensioenregeling met eind- of middelloon lees je in mijn eerdere blog. Genoeg over het gegeven feit dat de premies stijgen. Nu richt ik me op het verzachten van de premiepijn. Ik licht drie alternatieven toe:

1   Overstappen naar pensioenfonds
Veel bedrijven vallen eigenlijk onder een bedrijfstakpensioenfonds. Toch hebben zij in het verleden gekozen voor een pensioenregeling bij een verzekeraar. Hiervoor hebben zij dispensatie gekregen. Deze werkgevers kunnen overwegen om alsnog over te stappen naar hun bedrijfstakpensioenfonds.

2a Overstappen naar beschikbare premieregeling
Een ander alternatief om de premieverhoging voor de middelloonregeling te verzachten, is overstappen van een regeling met een gegarandeerde eind- of middelloonuitkering naar een beschikbare premieregeling.

2b Combinatie van middelloonregeling tot een bepaald salarisniveau en daarboven een beschikbare premieregeling

3   Overstappen naar Algemeen Pensioenfonds
De andere mogelijkheid die er dankzij het akkoord van de Tweede Kamer onlangs is bijgekomen, is overstappen naar een Algemeen Pensioenfonds (APF). Dit fonds maakt het mogelijk om verschillende pensioenregelingen te bundelen, zodat kosten voor bestuur, vermogensbeheer en de uitvoering – ook voor u – beperkt blijven.

Overstappen is tijdsintensief

Deze drie alternatieven zijn zeer de moeite waard om te onderzoeken. Weet echter dat overstappen meer behelst dan een telefoontje of een opzegbrief. Overstappen is een behoorlijk tijdsintensief traject. Zo’n pensioenwijziging moet u als werkgever bijvoorbeeld bespreken met de deelnemers en – indien aanwezig ook – met de ondernemingsraad. Want bij overstappen verandert er natuurlijk wel het een en ander; de hoogte van de uitkering kan wisselen, om maar wat te noemen… Als wisselgeld kun je voorrekenen dat met de premieverhoging het bedrijf een groter deel van de loonruimte verliest, wat ten koste zal gaan van eventuele loonstijging of extraatjes.

Tussenoplossing

Wat als het personeel niet wil overstappen? Dan is er nog een ‘tussenoplossing’. Je kunt de huidige middelloonregeling voortzetten en de premieverhoging verzachten door de eigen bijdrage, dat wat de medewerkers zelf aan zijn pensioen betaalt, te verhogen. En voor het nieuw aan te nemen personeel zet je een nieuwe pensioenregeling op.

Waar je ook voor kiest, al dan niet verlengen van een pensioencontract vereist tijd en aandacht. Heb je een klankbord nodig? Wil je advies over de alternatieven en de gevolgen ervan? Begeleiding nodig bij de onderhandeling met de ondernemingsraad?

Contact

Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met De Nederlandse Pensioen Associatie. Maak hieronder gebruik van het online contactformulier, mail naar info@dnlpa.nl of bel naar +31 (0)  85 06 53 045 . Uiteraard ben je ook welkom op onze locatie. Wij zijn je graag van dienst.