Pensioenvideo´s Ondernemers AOV

HOE WERKT EEN AOV?

In deze video

 • U wilt het risico van arbeidsongeschiktheid afdekken
 • Wat is de basis van een dergelijke verzekering?
 • Wat bepaalt het verschil in premies bij verzekeraars?
 • Uw adviseur helpt u hierbij de juiste keuze te maken.

PASSENDE ARBEID

In deze video

 • Elke verzekering gaat uit van passende arbeid.
 • Wat als u meer of juist minder wilt verzekeren?
 • Wat zijn de gevolgen voor de premie?

HET EIGEN RISICO

In deze video

 • De hoogte van uw premie wordt mede bepaald door de wachttijd
 • Hoe langer u zelf in uw inkomen kunt voorzien, hoe lager de premie
 • Dit is het eigen risico dat u kunt nemen.
 • Kijk hiervoor naar uw inkomen en uw vermogen.

DE UITKERINGSSCHAAL

In deze video

 • Wanneer moet de verzekering gaan uitkeren?
 • Uw arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in een percentage.
 • Als u kiest voor een uitkeringsdrempel, dan scheelt dit premie.

DE TARIEFSOORT

In deze video

 • Kiest u voor een standaard- of een combi-tarief?
 • Uw leeftijd, uw gezondheid en de looptijd bepalen uw keuze
 • Standaard is goedkoper, maar dan wel de hele rit uitzitten.

EVENTUELE UITSLUITINGEN

In deze video

 • Wanneer u bepaalde zaken niet verzekert, dan scheelt dit in de premie.
 • U krijgt dan alleen een uitkering voor de overgebleven redenen.

INDEXERING VAN DE UITKERING

In deze video

 • Geld wordt ieder jaar een beetje minder waard door inflatie.
 • Bij indexatie van de uitkering wordt deze elk jaar omhoog aangepast
 • U heeft hierbij zelf de keuze hoe hoog de indexatie moet zijn.

PREVENTIES EN SERVICES

In deze video

 • Vaak zitten in een verzekering extraatjes.
 • Deze moeten wel iets toevoegen voor u.
 • Anders is dit overbodige luxe.

DE HOOGTE VAN DE UITKERING

In deze video

 • Hoe hoog moet de uitkering zijn?
 • Heeft u nog spaargeld waar  een tijdje van kunt leven of tekorten aanvullen?
 • Hoe hoger de uitkering, hoe hoger de premie zal zijn.

DE DUUR VAN DE UITKERING

In deze video

 • Hoe lang wilt u dat de verzekering uitkeert?
 • Langer is hierbij duurder.

WAAROM IS EEN AOV BELANGRIJK

In deze video

  • Waarom is een AOV belangrijk