middelloonregeling

Wanneer er sprak is van een middelloonsysteem, bouwt een werknemer de pensioenaanspraak op aan de hand van de pensioengrondslag van dat jaar en het opbouwpercentage dat in dat jaar geldt. Over de totale opbouwperiode betekent dit een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat een werknemer verdient. Het gemiddelde salaris is dus altijd een gewogen gemiddelde.