Pensioengebouw

In de eerste pijler is de sociale wetgeving geregeld. Dit zijn de voorzieningen die de overheid treft voor ons allemaal. Bij de tweede pijler van het pensioenstelsel moet je denken aan de voorzieningen die voor werknemers zijn geregeld. In de derde pijler tot slot zijn alle voorzieningen die je zelf hebt geregeld: denk hierbij aan lijfrente, netto pensioen en ,voor zelfstandigen: de oudedagsreserve.