Het Pensioenstelsel in Nederland

Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit diverse soorten voorzieningen en verzekeringen. Het is bedoeld voor de verzorging tijdens de oudedag, na overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Allemaal onderwerpen waar we liever niet over nadenken. Daarom vertellen we hoe het pensioensysteem in Nederland werkt. Belangrijke informatie, het gaat toch om je salaris voor later!

Het pensioenstelsel in Nederland is gebaseerd op een model met drie pijlers van toekomstvoorzieningen. Deze pijlers zijn van toepassing op de volgende drie situaties:

 • na pensionering;
 • bij overlijden;
 • bij arbeidsongeschiktheid.

Overheid
In de eerste pijler is de sociale wetgeving geregeld. Dit zijn de voorzieningen die de overheid treft voor ons allemaal. Het spreekwoordelijke ‘vangnet’ voor ons allemaal. Daarbij moet in verband met de eerder genoemde drie situaties worden gedacht aan de AOW (pensionering), de ANW (overlijden) en de WIA (arbeidsongeschiktheid).

Werkgever
Bij de tweede pijler van het pensioenstelsel moet je denken aan de voorzieningen die voor werknemers zijn geregeld. Dit betekent dat je werkgever deze voorzieningen voor -of samen met jou- verzekert. We hebben in Nederland geen verplichting voor de werkgever om deze verzekeringen te sluiten. Dit is anders wanneer je in een bedrijfstak werkt waar de sociale partners een verplichtstelling hebben aangevraagd. Er is dus geen garantie dat je verzekerd bent voor ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid! Deze verzekeringen worden vastgelegd in de pensioenregeling. De pensioenregeling is onderdeel van je arbeidsvoorwaarden.

Privé
In de derde pijler tot slot zijn alle voorzieningen die je zelf hebt geregeld: denk hierbij aan lijfrente, netto pensioen en ,voor zelfstandigen: de oudedagsreserve.

Pensioengebouw
Hieronder is het 3-pijlersysteem in een afbeelding weergegeven. Het ‘dak’ van dit huis is je gewenste situatie. Dat is immers altijd een combinatie van de besproken elementen. Heb je vragen? Wij beantwoorden ze graag!

Pensioenstelsel in Nederland

3-pijler pensioensysteem

Sneltramhalte RandstadRail bij Prinses Beatrixlaan

De Nederlandse Pensioen Associatie maakt pensioen begrijpelijk, aantrekkelijk en betrouwbaar, voor nu én in de toekomst.

De Nederlandse Pensioen Associatie:

  • is lid van de Vereniging Samenwerkende Pensioen Adviseurs (SPA)
  • is lid van Branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs (Adfiz)
  • beschikt over Wft-vergunning & is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • is lid van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) o.b.v. bindend advies
  • is aangesloten bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar: Markel

Vredespaleis, Den Haag

Foto’s: Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Den Haag Marketing

Parlementaire gebouwen en Mauritshuis bij hofvijver © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth
Beatrixkwartier © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth
Vredespaleis © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth