Pensioenresultaat van werknemers verbetert

Het pensioenresultaat van werknemers met een premieovereenkomst lijkt te gaan verbeteren. Op dit moment worden de details vastgelegd in de nota die tot een nieuw wetsvoorstel leidt. Het nieuwe voorstel komt nog voor de zomer ter stemming in de Tweede Kamer. De nieuwe wet treedt dan medio juli 2016 in werking. Dit moet u als (bijna) gepensioneerde weten over uw pensioenresultaat.

Optimaal pensioenresultaat

Voor een optimaal pensioenresultaat moeten we het niet hebben van de huidige wetgeving voor medewerkers met een collectieve premieovereen-komst. Op de pensioendatum wordt het opgebouwde beleggingskapitaal nu in één keer omgezet in een vaste levenslange uitkering, waarbij de hoogte ervan geheel afhankelijk is van de waarde van de beleggingen en de marktrente op dat moment. Dat pakt lang niet altijd gunstig uit, om het eufemistisch te zeggen…

Nieuw wetsvoorstel

Daarnaast beperkt de huidige wet het pensioenresultaat door belegging in life cycles. Pensioenuitvoerders bouwen het risico af naar de pensioendatum op basis van het prudent person principle. Tot slot sluit de wet collectief risico’s delen ná pensioendatum uit. Jammer, want hierdoor zouden pensioen-uitkeringen waardevast kunnen blijven. Voor staatssecretaris Jetta Kleinsma voldoende redenen om een nieuw wetsvoorstel in te dienen.

Beleggen (of niet) ná ingangsdatum pensioen

Daarom heeft de staatssecretaris onlangs voorgesteld dat ook ná de ingangsdatum van het pensioen werknemers beleggingsrisico mogen nemen. Daarnaast stelt ze ook voor de risico’s tijdens dit beleggen zoveel mogelijk te beperken. Als de nieuwe wet door de Tweede Kamer komt, heeft u als (bijna) gepensioneerde mét een premieovereenkomst vanaf medio juli 2016 drie keuzes:

  1. Gegarandeerde uitkering:
    U kunt bij de nieuwe wetgeving, net als nu, kiezen voor een levenslange garantie-uitkering. U besluit dan niet te gaan beleggen na pensioeningangsdatum.
  2. Uitkering die afhankelijk is van belegging na pensioendatum
    U kiest voor ‘doorbeleggen’ na pensioeningangsdatum; u maakt dan zelf beleggingskeuzes.
  3. Uitkering die afhankelijk is van collectieve beleggingen
    Vanaf de pensioeningangsdatum neemt u deel aan een collectief, waarin gepensioneerden beleggingsrisico en lang leven risico met elkaar delen. Toetreding tot zo’n collectief kan ook geleidelijk gaan, bijvoorbeeld in een periode van 5 of 10 jaar voorafgaand aan uw pensioendatum. Deze methode lijkt op de collectieve risicodeling bij bedrijfstakpensioenfondsen.

De nieuwe wetgeving voor premieovereenkomsten leidt voor werknemers in collectieve pensioenregelingen tot meer keuzes. Dat is prettig, maar niet altijd even makkelijk.

Bel of mail me, als u  wilt dat ik u adviseer over uw optimale pensioenresultaat. 

Publicatiedatum: 17 juni 2015

03 | Pensioenresultaat van werknemers verbetert