Zorgplicht

De zorgplicht is de verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen. Financieel dienstverleners, dus aanbieders en bemiddelaars van pensioen en/of verzekerings producten zijn verplicht om goede informatie te verstrekken aan klanten en moeten nagaan of het product dat zij aanbieden wel bij hen past.