Z-score

Met de Z-score kun je zien hoe een bedrijfstakpensioenfonds heeft gepresteerd op beleggingsgebied. Bij de berekening van de Z-score kijkt men naar een bepaalde periode en vergelijkt men beleggingsresultaat van het fonds per beleggingscategorie in met wat er in de markt gebeurd.

Ieder jaar moeten Bedrijfstakpensioenfondsen de Z-score vaststellen en bekendmaken. Als het gemiddelde over 5 jaar slecht is, dan mogen werkgevers uit de verplichte pensioenregeling stappen en op zoek gaan naar een andere uitvoerder vanwege slechte beleggingsresultaten.