Waardeoverdracht

Als je van baan verandert, kun je jouw ‘oude’ pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht.

Is het zinvol om aan waardeoverdracht te doen? Je doet er verstandig aan om je oude pensioenregeling vergelijken met je nieuwe pensioenregeling te (laten) vergelijken. Welke aandachtspunten zijn er o.a.?

 • Indexatie
  Vergelijk de indexatie van niet-actieve deelnemers in de oude pensioenregeling met de indexatie van de actieve deelnemers bij de nieuwe pensioenregeling.
 • Dekkingsgraad
  Wat is de hoogte van de dekkings van beide pensioenuitvoerders? Hoe hoger de dekkingsgraad van een pensioenfonds, hoe groter de kans op indexatie. Hoe lager de dekkingsgraad hoe minder kans op indexeren en hoe hoger de kans op afstempelen van je pensioenaanspraken:
 • Harde aanspraken vs. zachte aanspraken
  Pensioenverzekeraars mogen niet afstempelen (harde aanspraken), Bedrijfstak Pensioenfondsen mogen dit (onder strenge) voorwaarden wel.
 • Herstelplan
  Heeft één van de pensioenuitvoerders een herstelplan bij De Nederlandse Bank ingediend? Vraag bij de pensioenuitvoerders wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.
 • De hoogte van je opgebouwde pensioen
  Als het opgebouwde pensioen onder de afkoopgrens ligt, mag de pensioenuitvoerder het pensioen afkopen. Je krijgt dan een bedrag in één keer uitgekeerd, maar je krijgt later dan geen ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen meer uitgekeerd. Afkoop van een klein pensioen kan ook gevolgen hebben voor belasting, toeslagen, AOW partnertoeslag, nabestaandenuitkering Anw of overbruggingsuitkering. Als je waardeoverdracht aanvraagt, dan mag het pensioen niet worden afgekocht.
 • Flexibiliteit pensioenreglement.
  Zijn er uitruilmogelijkheden: kun je eerder met pensioen of is het mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan.
 • Het nabestaandenpensioen
  Kijk of en wat voor soort nabestaandenpensioen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ pensioenuitvoerder hebben. Wat geldt er nog als je uit dienst bent?
 • Soort pensioenregeling
  Gaat het bij de oude en nieuwe uitvoerder om een beschikbare premieregeling, middelloonregeling, eindloonregeling?

Offerte aanvragen

Vraag nadat je in dienst treedt een offerte aan voor waardeoverdracht bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Een offerte betekent niet dat je moet overdragen. Pas nadat je een offerte hebt ontvangen, beslis je of je wel of niet overdraagt.