UniformPensioenOverzicht

Een UniformPensioenOverzicht (UPO) krijg je elk jaar zolang je deelneemt aan een pensioenregeling.

Het UPO moet inzicht geven in je uitkering bij pensionering en – indien van toepassing – bij arbeidsongeschiktheid, maar ook in de uitkering die je partner of kinderen krijgen als je komt te overlijden.

Neem je niet meer actief deel aan een pensioenregeling, doordat je uit dienst bent, dan ontvang je het UPO niet meer jaarlijks maar elke vijf jaar.

Informatie over je opgebouwde pensioen kun je vinden op www.pensioenoverzicht.nl