Uitruil

Uitruil betekent dat je binnen een pensioenregeling kun een deel van je nabestaandenpensioen kan omzetten (uitruilen)  in een hoger ouderdomspensioen of omgekeerd. Bijvoorbeeld om eerder of later met pensioen te gaan of eerst een hoge en dan een lage pensioenuitkering te ontvangen.