Pensioenverevening

Pensioenverevening is het verdelen van het ouderdomspensioen na echtscheiding of na beeindiging van een geregistreerd partnerschap.

Bij een scheiding kan gekozen worden voor verdeling volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Echtscheiding, volgens deze wet hebben de ex-partners beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

De ex-partners kunnen ook een andere verdeling afspreken in een echtscheidingsconvenant. Een pensioenuitvoerder is verplicht om de verevening te verwerken als dit binnen twee jaar na de echtscheidingsdatum wordt gemeld.

Nuttige link: Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding