Pensioengevend Salaris

Het pensioengevend salaris is het salaris dat voor de berekening van de pensioenaanspraken wordt gebruikt. Vaak is het pensioengevend salaris 12 maal het vaste maandsalaris vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Soms wordt ook rekening gehouden met een 13e maand. In het pensioenreglement van je kun je nalezen uit welke beloningscomponenten je pensioengevend salaris wordt opgebouwd.