Pensioenbreuk

Pensioenbreuk is nadeel dat kan ontstaan als je van werkkring verandert, en daardoor van pensioenregeling. Het al opgebouwde pensioen bij je ex-werkgever wordt dan soms niet of niet volledig aangepast aan de prijs- of loonontwikkeling (indexatie). Dat betekent verlies van koopkracht vanwege de inflatie (je kan dan minder producten of diensten kopen voor hetzelfde geld). Dit leidt dan tot pensioenbreuk.

De backservice (pensioenrechten over achterliggende dienstjaren) krijg je alleen over het pensioen dat bij de nieuwe werkgever is opgebouwd en niet over de ‘oude’ pensioenrechten bij de ex-werkgever. Een oplossing hiervoor kan zijn dat je je opgebouwde pensioenaanspraken van je oude werkgever meeneemt naar je nieuwe pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht.