Partnerpensioen

Het partnerpensioen (of ook nabestaandenpensioen) voor de achterblijvende partner wordt uitgekeerd als je komt te overlijden. Deze uitkering ontvangt hij of zij dan levenslang.  Onder nabestaandenpensioen valt ook het wezenpensioen.

In het verleden sprak men van weduwepensioen of van weduwnaarspensioen.

Tegenwoordig wordt de term partnerpensioen of nabestaandenpensioen gebruikt als verzamelnaam voor alle pensioenen voor de achterblijvende partner (of je nu wel of niet bent getrouwd).

Dat betekent overigens niet dat elke pensioenregeling ook pensioen voor gehuwde of ongehuwde partners heeft!

Raadpleeg hiervoor je startbrief, je pensioenreglement of kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.