Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat je levenslang uitgekeerd krijgt vanaf je pensioeningangsdatum. Je Ouderdomspensioen bestaat uit opgebouwde AOW (eerste pijler) en pensioen dat je eventueel via je werkgever (s) hebt opgebouwd (tweede pijler). Ook kan het voortkomen uit een zelf afgesloten lijfrente of via een bankspaarproduct in privé (derde pijler).