Omslagstelsel

Het omslagstelsel is het eenvoudigst uit te leggen door middel van de AOW. De uitkeringen uit de AOW worden betaald via een omslagstelsel: Alle mensen die werken betalen premie voor de AOW. Met deze premies worden de bestaande AOW-uitkeringen betaald. Werkende mensen betalen geen AOW- premies voor zichzelf, maar voor mensen die nu de AOW-uitkeringen ontvangen.