Loongerelateerde uitkering

De loongerelateerde uitkering is een uitkering voor werknemers die na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt. Binnen de WIA, Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen, kunnen gedeeltelijke arbeidsongeschikten volgens de WGA (Regeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) aanspraak maken op een uitkering.