Loon

Het jaarloon volgens de pensioenovereenkomst, ook wel pensioengevend salaris geheten, waarover pensioenaanspraken worden opgebouwd.