Lijfrenteverzekering

Een verzekering waarvoor een jaarlijkse premie of een eenmalige koopsom wordt betaald en tot op zekere hoogte belastingaftrek geldt. De periodieke uitkeringen vinden plaats vanaf de einddatum of bij eerder overlijden. Over de uitkering is belasting verschuldigd. Een lijfrenteverzekering kan gebruikt worden om een pensioengat te dichten of het inkomen na eerder stoppen met werken te verhogen.