Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die een uitkering in geld doet, eenmalig of periodiek, in verband  met leven of dood van de verzekerde. Een ongevallenverzekering is geen levensverzekering.