Levensloopregeling

Werknemers kunnen in verband met hun levensloopregeling uit hun brutosalaris een gemaximeerd bedrag sparen voor vervangend inkomen gedurende een periode van onbetaald verlof. Over het vervangend inkomen wordt op de normale wijze loonheffing ingehouden. Het onbetaald verlof mag ook direct voorafgaand aan de ingang van het pensioen worden opgenomen. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Deelnemers aan de regeling die op 31 december 2011 een saldo van tenminste €3000 hadden staan, kunnen er wel mee doorgaan.