Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) is bedoeld om de consument één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. Denk daarbij aan beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten.

De gang naar de rechter is altijd mogelijk, maar de binnen KiFiD werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie