Kapitaaldekkingsstelsel

Dit is een financieringsvorm, waarmee de pensioenaanspraken en het kapitaal dat benodigd is om deze aanspraken na te kunnen komen gelijktijdig worden opgebouwd. Dat wil zeggen dat de pensioenuitvoerder voor elke deelnemer spaart om te zijner tijd een uitkering te kunnen verstrekken.