Jaarruimte

De Jaarruimte is het maximale bedrag aan premies voor lijfrente die aftrekbaar zijn in een bepaald belastingjaar. Dit bedrag is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het salaris en de pensioenregeling.