Indexatie (toeslagverlening)

Indexatie (toeslagverlening) is het aanpassen van je pensioenuitkering, vaak wordt dit gedaan aan de hand van prijs en/of loonindex. De bedoeling is dat je pensioen in de toekomst ongeveer evenveel waard blijft, zodat je in de toekomst nog hetzelfde kan kopen, ook al wordt alles duurder.

Toeslagverlening biedt op deze manier bescherming tegen inflatie, zolang de indexatie gelijk of hoger is dan de inflatie. Is de indexatie lager dan de inflatie, dan verliest je pensioen aan koopkracht.

Het is niet vanzelfsprekend in een pensioenregeling & niet wettelijk verplicht. Vaak staat er in het pensioenreglement zoiets als ‘voor zover de middelen van het pensioenfonds het toelaten’.

Op je UPO staat hoe de indexatie in jouw pensioenregeling is en hoe jouw pensioen de laatste jaren is aangepast.