Gemeentelijke Basis Administratie

De Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) is een geautomatiseerd systeem waarin -door de gemeentes- de basisgegevens van alle in Nederland verblijvende personen worden bijgehouden, zoals personalia en verblijfsadres, en bij vreemdelingen, ook gegevens over de verblijfsstatus.