Excedentregeling

Een excedentregeling is een pensioenregeling waarmee extra pensioenaanspraken kunnen worden verworven die bovenop pensioenaanspraken

uit een basisregeling komen, waarbij de twee pensioenregelingenbetrekking hebben op hetzelfde dienstverband. Excedentregelingen

kunnen bijvoorbeeld een pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds aanvullen, wanneer binnen dat bedrijfstakpensioenfonds

slechts tot een bepaalde salarisgrens opbouw mogelijk is.