Eindloonregeling

Bij een eindloonregeling worden de pensioenaanspraken opgebouwd over het laatst verdiende salaris na aftrek van de AOW-franchise. Als je salaris wordt verhoogd wordt voor de berekening ook rekening gehouden met de verstreken diensttijd / afgelopen dienstjaren.