Demotie

Demotie is het omgekeerde van promotie (verplaatsing van een hogere functie naar een lagere functie), wat een verlaging van het

salaris met zich mee kan brengen. Onder voorwaarden mag je – fiscaal gezien- op basis van het salaris voorafgaand

aan de demotie pensioen op blijven bouwen.