Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien hoe een pensioenfonds er voor staat (vermogenspositie). Het geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen (bezittingen) en de toekomstige pensioenuitkeringen (verplichtingen).

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds net genoeg vermogen om haar verplichtingen na te komen. Wanneer deze onder de 100% komt dan is er sprake van onderdekking.

Pensioenfondsen in Nederland moeten een minimale dekkingsgraad hebben van 105%. Als deze hier onder komt, moet het pensioenfonds een herstelplan opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan De Nederlandsche Bank. In dit herstelplan moet het pensioenfonds aangeven hoe en binnen welke periode de onderdekking wordt weggewerkt.