Consumentenprijsindex

De Consumentenprijsindex (CPI) wordt maandelijks berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze meet de gemiddeldeprijsverandering in de loop der tijd van goederen en diensten die huishoudens voor hun levensonderhoud aanschaffen.
Naast het CPI wordt tevens het CPI Afgeleid berekend. Dit is de consumentenprijsindex waarin het prijseffect van indirecte
belastingen en subsidies is geëlimineerd.