Collectieve Arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers van een bepaalde bedrijfstak, waarin de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.