Beschikbare Premieregeling

Een beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarbij uw werkgever een premie betaalt aan de pensioenuitvoerder (beschikbaar gesteld). Hier is de inleg van de premie het uitgangspunt (in tegenstelling tot middelloon- of eindloonregeling waarbij de uitkering het uitgangspunt is).

Deze premie wordt vervolgens ingelegd voor uw pensioen. De pensioenuitvoerder (fonds, verzekeraar of PPI) gebruikt de premie vooral om te beleggen. Maar het is ook mogelijk dat deze met de premie een kapitaal voor u verzekerd. Met de waarde van de beleggingen of het vaste kapitaal koopt u vervolgens uw pensioen aan.

U weet pas op uw pensioeningangsdatum precies hoeveel pensioen u krijgt. De hoogte van uw pensioen hangt namelijk af van de hoogte van de premies van uw werkgever en van de prijzen voor het aankopen van uw pensioen op uw pensioendatum. Daarnaast hangt uw pensioen ook af de rendementen over uw pensioensaldo.