BedrijfstakPensioenFonds

Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) is een pensioenfonds dat een pensioenregeling uitvoert voor één of meer hele bedrijfstakken tegelijk. Meestal is in de bedrijfstak deelname (op verzoek van een representatieve vertegenwoordiging van werknemers- en werkgeversorganisaties) aan het bedrijfstakpensioenfonds door de minister verplicht gesteld. In principe zijn de pensioenen van alle werknemers en in sommige gevallen ook van ondernemers uit de bedrijfstakken ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds.

De overkoepelende organisatie is de Vereniging voor bedrijfstakpensioenfondsen: www.vb.nl