Pensioen in Den Haag

PENSIOEN DEN HAAG
Pensioen, het lijkt misschien nog ver weg, maar het is wel iets om nu al over na te denken. Als u wacht totdat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, bent u eigenlijk te laat. Althans, als u enigszins verzekerd wilt zijn van een redelijk inkomen en wat ruimte wilt houden om later ook nog leuke dingen te doen. Als u stopt met werken, wilt u natuurlijk wel dat er ruimte voor leuke dingen is op uw bankrekening. Maar een pensioen is meer dan dat, het is ook uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid, of een inkomen voor uw partner bij uw overlijden. Ook voor u als werkgever of ondernemer is het verstandig dat u uw zaken goed geregeld heeft. De Nederlandse Pensioen Associatie Den Haag kan u hierbij helpen.

Waaruit bestaat een pensioen eigenlijk?

Eigenlijk bestaat een pensioen uit drie delen. Allereerst de uitkeringen die men van de overheid ontvangt, de wettelijke sociale zekerheidsvoorzieningen. Dan is er nog het middelloon. Dit is het pensioen wat iemand eventueel heeft opgebouwd bij de werkgever en dit is een aanvulling op het wettelijke basis inkomen. Dan is er nog de persoonlijke aanvulling, dit is eigenlijk de slagroom op de taart. Een pensioen advies is vaak nodig om duidelijkheid te verschaffen in de wirwar van de verschillende mogelijkheden.

De pensioengerechtigde leeftijd is op 1 januari 2014 omgezet naar 67 jaar. De maximale premie wordt op deze leeftijd afgestemd, waardoor de maximale pensioenopbouw kan dalen. Een adviseur kan met een pensioen advies u voorrekenen wat de maximale premie is. Dit pensioen advies kan hij geven in Den Haag of in een andere plaats in Nederland. Deze adviseur weet precies waar hij rekening mee moet houden, zoals rentestanden en de kosten voor sik: sterfte, interest kosten. Het middelloon is afhankelijk van het gemiddelde loon wat iemand heeft verdient door de jaren heen.

Pensioengaten en valkuilen

Soms kiezen werkgevers ervoor om in overleg met de werknemer om te kiezen voor een alternatief voor het middelloon, dit kan door de lage rentestand veel lucratiever zijn. Ook hier weer kan een adviseur van DNLPA uit Den Haag een adviserende rol spelen. Kennis van zaken kan hier namelijk een financieel voordeel opleveren. Het maakt hierbij niet uit of u in Den Haag gevestigd bent of ergens anders, er kan altijd een afspraak gemaakt worden voor een passend pensioen advies met u of met de ondernemer. Er zijn tegenwoordig veel valkuilen op het gebied van pensioenen. Niet alleen voor de pensioengerechtigde, maar ook voor de werkgever. Er zijn veel ‘pensioengaten’ en hier wordt niemand vrolijk van. Pensioenen zijn tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer en het is dus belangrijk dat uw vragen kunnen worden beantwoord en eventuele twijfels kunnen worden weggenomen. De Nederlandse Pensioen Associatie Den Haag kan u een helder pensioen advies geven in een begrijpelijk taal. Daarbij kunnen wij helpen om de valkuilen te omzeilen met een passend pensioenadvies. Tenslotte gaat het om uw toekomst of die van uw werknemers.

Een passend pensioen advies

Door de regering worden regelmatig wijzigingen doorgevoerd op pensioengebied. Deze hebben soms een negatieve invloed op uw pensioen of dat van uw werknemers. Soms direct en andermaal indirect. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen en hier uw koers op aanpast. U heeft dan een transparant beeld nodig, wat de adviseurs van DNLPA uit den Haag u kunnen geven. Wat bijvoorbeeld als u een ZZP’er bent? Of de directeur van een groot bedrijf? U bent gewend om uw eigen beslissingen te nemen. Toch kan ook hier een deskundig oog vanaf de zijlijn waardevol zijn. We kunnen u adviseren bij uw keuze, beheer en berekeningen, gebaseerd op uw inkomen, uw wensen en uw persoonlijke situatie. Misschien heeft u wel een eigen pensioen-BV, ook hier hebben wij veel ervaring mee. U krijgt van ons een eerlijk advies, maar de eindbeslissing ligt bij u.

Een pensioen advies voor de ZZP ‘er

Als ZZP ’er heeft u vaak een flexibel inkomen, dit vraagt om een gedegen pensioenplan. Hierbij moet er met verschillende zaken rekening gehouden worden. Wat als u arbeidsongeschikt wordt of weinig opdrachten krijgt? Hoe groot is uw buffer? Wat is uw persoonlijke situatie? Onze ervaringsdeskundige weet dat een koopwoning in Den Haag meer zekerheid vraagt, dan uw huurhuis in een dorp in Rijswijk. Het is zaak om de juiste balans te vinden, niet alleen voor later, maar ook voor nu. Een goed pensioen advies kan u namelijk een goed gevoel geven over de toekomst. Informeert u eens naar de mogelijkheden bij de Nederlandse Pensioen Associatie Den Haag.

Sneltramhalte RandstadRail bij Prinses Beatrixlaan

De Nederlandse Pensioen Associatie maakt pensioen begrijpelijk, aantrekkelijk en betrouwbaar, voor Den Haag nu én in de toekomst.

De Nederlandse Pensioen Associatie:

  • beschikt over Wft-vergunning & is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • is lid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD)
  • is lid van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) o.b.v. bindend advies
  • is aangesloten bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar: BAVAM
  • We delen graag onze expertise met Den Haag. Bel, of mail ons.

Vredespaleis, Den Haag

Foto’s: Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Den Haag Marketing

Parlementaire gebouwen en Mauritshuis bij hofvijver © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth
Beatrixkwartier © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth
Vredespaleis © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth