Pensioentoezegging

U wilt een (aangepaste) pensioentoezegging doen aan (een deel van) uw werknemers. Daarbij is belangrijk om te weten wat de ‘pensioen onderdelen’ zijn. De onderdelen bepalen namelijk de hoogte van het pensioen van een werknemer en voor u als werkgever – heel belangrijk – de (toekomstige) lasten.

Pensioensysteem
We kennen drie pensioensystemen in Nederland:

 • Eindloon, waarin de pensioenuitkering wordt afgeleid van het laatstverdiende salaris;
 • Middelloon, waarin de pensioenuitkering wordt afgeleid van het gemiddeld verdiende salaris;
 • Beschikbare premie, waarin geen pensioenuitkering wordt toegezegd, maar een premie die voor een pensioenuitkering dient te worden gebruikt.

Pensioenformule
In eindloon en middelloon wordt de pensioenaanspraak berekend middels de formule:
(salaris -/- franchise) * opbouwpercentage * dienstjaren
In het beschikbare-premie systeem wordt uitsluitend een pensioenpremie berekend:
(salaris -/- franchise) * premiepercentage

In het beschikbare premiesysteem kan de pensioenaanspraak pas worden berekend op, of vlak voor de pensioendatum.

Opbouwpercentage / Premiepercentage
De hoogte van het pensioen is tenslotte afhankelijk van het opbouwpercentage of beschikbare premiepercentage dat u aan de werknemers toezegt. Het opbouwpercentage is voor alle werknemers in de regeling gelijk. De beschikbare premie wordt meestal hoger, naarmate een werknemer ouder wordt. Hiervoor wordt een beschikbare premiestaffel opgenomen.

Salaris
Pensioenopbouw dient te worden gekoppeld aan het salaris. U bepaalt welk deel van het salaris pensioengevend is. Dit kan het volledige salaris zijn, of beperkt tot een maximum. U kunt ook zelf bepalen of variabele bestanddelen pensioengevend zijn.

Franchise
Bij de berekening van het pensioen dient rekening te worden gehouden met de AOW-uitkering die de overheid verzorgt (de franchise). De pensioengrondslag wordt vastgesteld door het salaris te verlagen met de AOW-franchise. Dit is een drempelbedrag. Uw werknemer bouwt uitsluitend pensioen op over het salarisdeel boven de AOW-franchise.

Dienstjaren
De dienstjaren, of diensttijd, worden bepaald door de datum waarop de pensioenopbouw begint en de datum waarop het pensioen in zal gaan, de pensioenleeftijd. U kunt werknemers die jonger dan 21 jaar zijn, nog uitsluiten van de pensioenopbouw.

Als diensttijd kan worden meegenomen sabbatical, ouderschapsverlof, studieverlof en zorgverlof. U bepaalt zelf, of tijdens verlof pensioen wordt opgebouwd. U dient dit wel vooraf en dus voor iedere huidige en toekomstige werknemer te bepalen in de regeling.

Sneltramhalte RandstadRail bij Prinses Beatrixlaan

De Nederlandse Pensioen Associatie maakt pensioen begrijpelijk, aantrekkelijk en betrouwbaar, voor nu én in de toekomst.

De Nederlandse Pensioen Associatie:

  • is lid van de Vereniging Samenwerkende Pensioen Adviseurs (SPA)
  • is lid van Branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs (Adfiz)
  • beschikt over Wft-vergunning & is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • is lid van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) o.b.v. bindend advies
  • is aangesloten bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar: Markel

Vredespaleis, Den Haag

Foto’s: Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Den Haag Marketing

Parlementaire gebouwen en Mauritshuis bij hofvijver © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth
Beatrixkwartier © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth
Vredespaleis © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth