Pensioenadvies voor de OR - Ondernemingsraad

Een pensioenadvies voor OR-ondernemingsraad helpt bij het behartigen van de belangen van het personeel van een onderneming. Het doel van een ondernemingsraad is om ervoor te zorgen dat een bedrijf arbeidsvoorwaarden naleeft en zorgt voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers. In de meeste gevallen heeft een ondernemingsraad instemmingsrecht bij veranderingen van (verzekerde) arbeidsvoorwaarden. In deze gevallen wordt de ondernemingsraad gevraagd om mee te denken en haar mening uit te spreken.

Hoe werkt het instemmingsrecht?

Instemmingsrecht werkt op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Deze wet zorgt ervoor dat werkgevers zonder instemming van de ondernemingsraad moeilijk rechtsgeldige pensioenbesluiten kunnen nemen. Ondernemingsraden hebben instemmingsrecht wanneer het gaat om een voorgenomen besluit van de werkgever dat gaat over vaststellingen, wijzigingen of intrekkingen. Met de huidige lage rentestand en de langere levensverwachtingen, lopen de pensioenlasten alleen maar op. Het is daarom extra belangrijk om als ondernemingsraad te weten welke mogelijkheden er zijn en hoe u uw instemmingsrecht goed kunt gebruiken.

Hoe kan De Nederlandse Pensioen Associatie de OR – Ondernemingsraad u helpen?

De meeste ondernemingsraden zijn vaak niet dagelijks bezig met pensioenzaken. De meeste mensen vinden het een lastig en ingewikkeld onderwerp en dit zorgt ervoor dat er bij ondernemingsraden onvoldoende kennis is over pensioenen. Ondernemingsraden hebben de bevoegdheid om zich te laten adviseren door een pensioendeskundige. De kosten hiervoor zijn in principe altijd voor de ondernemer, zolang deze van tevoren op de hoogte wordt gebracht van de kosten.

Wij geloven erin dat werkgevers en werknemers een gezamenlijk belang hebben om een goede pensioenregeling op te zetten. Er moet dan wel rekening worden gehouden met het feit dat werknemers en werkgevers ook verschillende belangen kunnen hebben. Juist daarom is overleg tussen beide partijen zo belangrijk. Tijdens dit traject kunnen wij ondernemingsraden begeleiden, om ervoor te zorgen dat het proces soepel verloopt en dat er uiteindelijk een zorgvuldig en goed onderbouwd besluit wordt genomen. Wij helpen bijvoorbeeld met het opstellen van de instemmings- en adviesaanvraag, analyseren de wensen van de ondernemingsraad en helpen bij de onderhandelingen.

Heeft u een vraag over de mogelijkheden?

Wil u meer weten over wat De Nederlandse Pensioen Associatie voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en plan een vrijblijvend oriëntatie gesprek via de online afspraak button.de