OR – Ondernemingsraad

De OR – Ondernemingsraad  heeft in de meeste gevallen bij veranderingen van arbeidsvoorwaarden, dus ook verzekerde arbeidsvoorwaarden, instemmingsrecht. De OR wordt gevraagd om over ingewikkelde zaken mee te denken en haar mening te geven.

Instemmingsrecht

Zonder instemming van de OR is het voor een werkgever moeilijk om rechtsgeldige pensioenbesluiten te nemen. De OR heeft op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht op als het gaat om een voorgenomen besluit van de ondernemer (werkgever) tot vaststelling, wijziging of intrekking.

Ondernemingsraden vinden de pensioenmaterie vaak ingewikkeld. De werkgever wordt bijna altijd geholpen door een pensioenprofessional. Met de lage rentestand en langere levensverwachting lopen de pensioenlasten op. Wanneer de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen, wat is dan de rol van de OR? Welke mogelijkheden zijn er. Hoe oefen je als OR je instemmingsrecht goed uit?

Overleg

Wij zijn de mening toegedaan dat werkgever en werknemers uiteindelijk een gezamenlijk belang hebben om te werken aan aan goede pensioenregeling. We moeten er rekening mee houden dat werknemers en werkgever soms ook verschillende belangen hebben. Om deze reden is het van belang dat er overleg plaatsvindt.

Deskundige

Voor een ondernemingsraad zijn pensioenzaken vaak geen alledaagse kost. OR-leden vinden pensioenen vaak lastig en ingewikkeld. Meestal is  er een kennisgebrek bij de OR over het onderwerp pensioen. de OR heeft de bevoegdheid om een zich door een pensioendeskundige te laten adviseren. De kosten van de pensioendeskundige komen in principe voor rekening van de ondernemer. De OR moet de ondernemer van te voren op de hoogte stellen van de kosten.

Dienstverlening

Tijdens deze trajecten begeleiden wij ondernemingsraden, zodat er een soepel lopend proces ontstaat wat tot zorgvuldige en goed onderbouwde besluitvorming leidt. Wij helpen bij het opstellen van de instemmings- en adviesaanvraag, analyseren de wensen van de ondernemingsraad en helpen bij de onderhandelingen. Wanneer je je als OR actief in het pensioendossier tijdens de voorbereidingsfase actief opstelt, voeg je veel meer waarde toe voor je collega’s.

Contact

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met De Nederlandse Pensioen Associatie. Maak hieronder gebruik van het online contactformulier, mail naar info@dnlpa.nl of bel naar +31 (0)  70 22 13 150. Uiteraard bent u ook welkom op onze locatie. Wij zijn u graag van dienst.

Pensioenmap

Dit doet de Nederlandse Pensioen Associatie o.a. voor Ondernemingsraden

  • Inventariseren en analyseren van de wensen
  • Helpen bij de onderhandelingen
  • Toetsen van de instemmings- of adviesaanvraag
  • Voorlichting aan medewerkers
  • Correcte vastlegging in de arbeidsovereenkomsten
  • Maken berekeningen

Een goed pensioen houdt rekening met variatie, ambitie en ondernemingszin.
Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.