Wat betekent uitruil van pensioen?

In het kader van uitruil van pensioen, geven pensioenregelingen een aantal keuze mogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan of het uitruilen van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen of vice versa.

Meer informatie over uitruilmogelijkheden lees je op de website bij: Als je met pensioen gaat.

Bron: AFM