Je verandert van werkgever

Als je weggaat bij je werkgever, wordt je een niet-actieve deelnemer in de pensioenregeling, ook wel ‘slaper’ genoemd. Krijg je een andere baan waar je ook een pensioenregeling hebt, dan kun je jouw ‘oude’ pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht.

Of het verstandig is je pensioen mee te nemen naar je nieuwe uitvoerder is moeilijk te beantwoorden, want dat hangt af van voorwaarden van je oude en je nieuwe pensioenregeling. Waar moet je op letten?

De hoogte van je opgebouwde pensioen
Ligt het opgebouwde pensioen onder de afkoopgrens dan mag de pensioenuitvoerder het pensioen afkopen. Je krijgt dan een bedrag in één keer uitgekeerd, maar je krijgt later dan geen ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen meer uitgekeerd. Als je waardeoverdracht aanvraagt, dan mag het pensioen niet worden afgekocht.

 • Het nabestaandenpensioen
  Is er een nabestaandenpensioen? Wat voor soort nabestaandenpensioen is het? Vergelijk de voorwaarden van het nabestaandenpensioen van de ‘nieuwe’ pensioenregeling met wat er nog geldt als je uit dienst bent in de ‘oude’ pensioenregeling?
 • De mogelijkheden die het pensioenreglement biedt
  Zijn er bijvoorbeeld uitruilmogelijkheden, kun je eerder met pensioen of is het mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan.
 • De manier van indexatie bij de pensioenuitvoerders
  Vergelijk de indexatie van niet-actieve deelnemers in de oude pensioenregeling met de indexatie van de actieve deelnemers bij de nieuwe pensioenregeling.
 • De hoogte van de dekkingsgraad bij pensioenfondsen
  Wat is de hoogte van de dekkingsgraad van beide fondsen? Hoe hoger de dekkingsgraad van een pensioenfonds, hoe groter de kans op indexatie.
 • Wel of niet een herstelplan
  Heeft één van de pensioenfondsen, of beide fondsen, een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend? Vraag na wat de gevolgen van het herstelplan kunnen zijn.

Offerte aanvragen

Vraag nadat je in dienst treedt een offerte aan voor waardeoverdracht bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Een offerte betekent niet dat je moet overdragen. Pas nadat je een offerte hebt ontvangen, beslis je of je wel of niet overdraagt naar je nieuwe pensioenregeling.

Vind je het lastig om een keuze te maken, dan kun je contact met ons opnemen. Wij willen je met alle plezier helpen.

Bron: AFM