Financiering van pensioen

Voor de financiering van pensioen zijn twee methoden te onderscheiden:
  • Bij de koopsommethode wordt jaarlijks (bij gelijkblijvende uitgangspunten) een evenredig gedeelte van het pensioen ingekocht.

    De koopsom kan dan gezien worden als de contante waarde van de opgebouwde pensioenrechten. Deze koopsom is derhalve, op basis van actuariële grondslagen, precies voldoende om het opgebouwde pensioenrecht uit te keren vanaf de pensioendatum. Vervolgens valt het eenvoudig in te zien dat het inkopen van € 1.000,– pensioen voor bijvoorbeeld een 25-jarige goedkoper zal zijn dan de inkoop van dezelfde € 1.000,– pensioen voor bijvoorbeeld een 55-jarige. Er is dan ook sprake van stijgende lasten bij een gelijkblijvend pensioen.

  • Gelijkblijvend premiesysteem. Bij deze financieringsmethode wordt  het pensioen gefinancierd door een jaarlijks gelijkblijvende premie.

    In dit stelsel blijven de jaarlijkse lasten (bij gelijkblijvend salaris) derhalve gelijk. Het pensioen is uiteraard in beide systemen gelijk, hetgeen inhoudt dat de gelijkblijvende premie bij aanvang hoger zal zijn en tegen het naderen van de pensioendatum lager zal zijn dan de (stijgende) koopsom.

financiering van pensioen

Bovenstaande houdt in dat men bij het gelijkblijvende premiesysteem altijd aan het voorfinancieren is.

Veel werkgevers zullen in het verleden bij aanvang van de regeling voor de financiering van pensioen hebben gekozen voor het koopsomsysteem. Voor een jonge onderneming met jonge werknemers zullen immers de pensioenlasten op basis van het koopsomsysteem in het begin lager liggen. Naarmate de werknemers ouder worden, zullen uiteraard de pensioenlasten dan eveneens toenemen. Een gelijkblijvend premiesysteem is in het begin weliswaar duurder, maar daar staat tegenover dat de totale pensioenlasten gelijkmatiger worden verdeeld. Uiteindelijk dient men op hetzelfde pensioen uit te komen en als men in het begin minder betaalt, dient men uiteraard aan het einde meer te betalen.

De gemiddelde leeftijd is met name bepalend voor de vraag of het koopsommensysteem in de toekomst betaalbaar zal blijven voor de financiering van pensioen. Uiteraard kan bij een stijgende leeftijd reeds nu rekening worden gehouden met het totale pensioenniveau, waardoor de regeling nu en in de toekomst betaalbaar blijft.

In een ideale situatie wordt de pensioenlast beheerst door drie factoren. Deze factoren zijn:
  • De gemiddelde leeftijd
  • De gemiddelde loonsom
  • Het aantal deelnemers

Met name bij koopsomfinanciering zal de relatie tussen deze drie factoren en de pensioenlast het meest duidelijk aanwezig zijn.

Beschikbare premie
Bij een beschikbare premieregeling zegt u een premie toe en geen pensioenuitkering. Deze premie is of voor alle werknemers gelijk, of gebaseerd op een leeftijdsafhankelijke staffel.

Deze staffels kennen vaak cohorten van 5 jaar. Dat betekent dat werknemers eens per 5 jaar een verhoging van de premie krijgen als gevolg van de toegenomen leeftijd. Een salarisverhoging werkt wel direct door in de premie. Het verloop van de premie bij een beschikbare premieregeling zal dan ook iets grilliger zijn dan bij een regeling waarin een pensioenuitkering wordt toegezegd. De beschikbare premie is daarentegen wel eenvoudiger zelf te berekenen en op die manier weer goed voorspelbaar.

Eigen bijdrage
U mag voor de financiering van pensioen van uw werknemers een eigen bijdrage vragen. Voor alle werknemers moet dit een gelijk percentage van de pensioengrondslag of de beschikbare premie zijn.

Contact
Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met De Nederlandse Pensioen Associatie. Maak hieronder gebruik van het online contactformulier, mail naar info@dnlpa.nl of bel naar +31 (0)  70 22 13 150 . Wij zijn u graag van dienst.

Sneltramhalte RandstadRail bij Prinses Beatrixlaan

De Nederlandse Pensioen Associatie maakt pensioen begrijpelijk, aantrekkelijk en betrouwbaar, nu én in de toekomst.

De Nederlandse Pensioen Associatie:

Vredespaleis, Den Haag

Foto’s: Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Den Haag Marketing

Parlementaire gebouwen en Mauritshuis bij hofvijver © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth
Beatrixkwartier © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth
Vredespaleis © Den Haag Marketing / Jurjen Drenth