02 | AOW leeftijd versneld omhoog: wat nu?

Onze AOW leeftijd gaat versneld omhoog. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde begin deze lente in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat betekent dit voorstel voor u? Wat gebeurt er met de overbruggingsregeling bij het versneld invoeren van de verhoging van de AOW leeftijd?

Hogere AOW leeftijd sneller ingevoerd

De hogere AOW leeftijd sneller invoeren ging niet zo maar. De Kamer vroeg bij de instemming verlenging én verruiming van de overbruggingsregeling. De huidige overbruggingsregeling zou namelijk in 2019 eindigen. Jetta Klijnsma stemde in met beëindiging in 2023. Daar komt bij dat ze de regeling ook openstelt voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan. De oorspronkelijke overbruggingsregeling gold alleen voor mensen die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan.

Voorkomt overbruggingsregeling inkomensterugval?

De overbruggingsregeling moet voorkomen dat mensen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd een grote inkomensterugval krijgen. Deze regeling biedt mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben tussen hun 65e en de verhoogde AOW leeftijd ter overbrugging een uitkering op minimumniveau krijgen. Voor alleen-staanden is de inkomensgrens tot 200% van het wettelijk minimumloon. Voor samenwonenden geldt een gezamenlijk inkomensgrens van 300% van het minimumloon.

Wanneer AOW?

Met de invoering van de nieuwe wet wordt de AOW leeftijd vanaf volgend jaar in stappen van 3 maanden verhoogd. Vanaf 2018 gebeurt dit in stappen van 4 maanden. Zo wordt in 2018 de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2021 67 jaar. Hiernaast ziet u het exacte tijdpad van het verhogen van de AOW leeftijd.

Fijn, denkt u wellicht. Zo’n keurig tijdpad, de eensgezindheid in de Kamer en verruiming van de overbruggingsregeling. Maar wat betekent dit alles voor u en voor uw pensioen en uw financiën tijdens de overbrugging? Hoe kunt u het gat dichten nu de AOW leeftijd sneller wordt verhoogd? Terechte vragen, waarop ik u graag antwoord geef!

Bel of mail me, als u  wilt weten wat het voor u betekent, deze versnelde verhoging van de AOW leeftijd.

Publicatiedatum: 17 juni 2015

02 | AOW leeftijd versneld omhoog: wat nu?