Geschreven door 


Het CDFD heeft onlangs de mening van de NOPD gepeild in het kader van het politieke besluitvormingsproces rond de APF op het Ministerie van Financiën.

De huidige wetgeving kent voor het advies over een APF geen vakbekwaamheidseisen.

Wat vindt u?

Stelling 1. De APF dient onder de WFT pensioendiploma plicht te worden gebracht.

Antwoord NOPD:

Ja. Een APF is gewoon een uitvoerder, die een pensioenproduct aanbiedt. Juist omdat met name commerciële verzekeraars een APF en dus een APP-product aanbieden is het vreemd als het APF niet onder de Wft komt.

Stelling 2. Medewerkers van een APF mogen over een APF adviseren zonder diplomaplicht.

Antwoord NOPD:

Ja/nee. Dat moet vergelijkbaar zijn met de manier waarop nu medewerkers bij een verzekeraar hun product mogen toelichten. Als zij echter vergelijken met andere producten, en dat gebeurt al snel als ze het APF vergelijken met b.v. het bestaande Opf, dan moeten ze onder de Wft vallen. Nu het APF ook kan dienen als nieuwe uitvoerder van een daarvoor verzekerde regeling komen we al snel in een grijs gebied als het APF niet onder Wft komt te vallen.

Stelling 3. Als er een diplomaplicht voor de APF zou komen, dan betekent dit een onredelijke verzwaring voor de groep thans vrijgestelde medewerkers bij pensioenfondsen.

Antwoord NOPD:

Nee. Allereerst hebben de huidige Wft-adviseurs deze ‘verzwaring’ al ondergaan! Daarnaast mogen medewerkers bij pensioenfondsen wel de regeling uitleggen/toelichten, maar ze mogen niet adviseren en dus vergelijken met andere aanbieders. Dat mogen ze nu ook niet, dus er is geen ‘onredelijke verzwaring’.